Pizzeria d'Oro

U verse pizza's in de buurt van Vollenhove

Algemene voorwaarden

Waardecheques
Onze waardecheques zijn niet inwisselbaar voor geld.· De waardecheques van Pizzeria d'Oro zijn eenmalig te gebruiken.
· De waardecheque moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen.
· Iedere verandering maakt de waardecheque ongeldig.
· Dupliceren van de waardecheque of het verspreiden van het de waardecheques is verboden.
· Alleen orginele en onbeschadigde waardecheques zijn geldig.


Stempelkaarten
Onze stempelkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.· Bij besteding van €10,00 krijgt u een stempel.
· Bij een volle spaarkaart een gratis pizza na keuze (m.u.v de familie pizza).
· De stempelkaarten van Pizzeria d'Oro zijn eenmalig te gebruiken.
· Iedere verandering maakt de stempelkaart ongeldig.
· Dupliceren van de stempelkaart of het verspreiden van het de stempelkaarten is verboden.
· Alleen orginele en onbeschadigde stempelkaarten zijn geldig.
 
Fraude
Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de pizzeria waardecheques en/of stempelkaarten, is de pizzeria en het personeel gerechtigd de waardecheque en/of stempelkaart ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen voordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

SLOTBEPALING
Pizzeria d'Oro behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de pizzeria beschikbaar en staan op de site vermeld. Door gebruik te maken van de waardecheques en/of stempelkaarten geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Alle rechten voorbehouden - Piccola Pizzeria d'Oro
Mei 2019